Voedselveiligheid

Veilige verpakkingsproducten
Een groot gedeelte van de door Schut Flexible Packaging vervaardigde verpakkingsproducten wordt geleverd aan de voedingsmiddelenindustrie. Schut Flexible Packaging ziet het mede als haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor consumentenveiligheid bij voedingsmiddelen. Concreet betekent dit dat wij garant staan voor het leveren van voedselveilige verpakkingen. Schut Flexible Packaging voldoet aan de wettelijke eisen voor voedselveilig produceren en beschikt over alle vereiste certificeringen. Ons streven naar constante levering van kwaliteitsproducten plus de behoefte om blijvend te verbeteren, bieden u de garantie dat onze verpakkingen voedselveilig bij u worden afgeleverd.
 
Continue controle met eigen laboratorium
Schut Flexible Packaging beschikt over eigen laboratorium faciliteiten waardoor we ons hele proces alsmede de vervaardigde eindproducten op elk moment kunnen controleren. Bij de ontwikkeling van nieuwe verpakkingsconcepten hebben we de beschikking over een uitgebreid scala aan apparatuur en faciliteiten om nieuwe concepten te kunnen analyseren en testen.

Uw producten in veilige handen
Schut Flexible Packaging is BRC Packaging, ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Hiermee heeft u de zekerheid dat vanaf het moment van bestelling tot aan uitlevering aan alle vereisten op gebied van wetgeving, milieu en voedselveiligheid wordt voldaan. Met recht kan worden gesteld dat bij Schut Flexible Packaging uw verpakkingsproducten in veilige handen zijn.

Ontwikkelingen voedselveiligheid
Niet alleen door de Nederlandse wetgever, maar ook op Europees niveau worden steeds strengere eisen gesteld aan uw verpakkingsmaterialen. Etikettering en voedselveiligheid zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Verordening EU 1935/2004 is reeds enige tijd van kracht. Door aanvullende wetgeving, met in het bijzonder EU 10/2011, kunt u geconfronteerd worden met extra of nieuwe aandachtspunten ten aanzien van de door u gebruikte verpakkingen. Schut Flexible Packaging beschikt over alle voorzieningen, knowhow en certificeringen om u hierin volledig te kunnen ondersteunen.


 
Wij zijn ISO 9001, ISO 14001 en BRC Packaging gecertificeerd.